Opgaven

In de wijk Schenkel wordt er gewerkt aan de volgende vijf opgaven:

1. Voorkomen van eenzaamheid onder ouderen meer

2.  Preventieve koppeling tussen zorg school en thuis

3.  Vergroten van de kwaliteit in de buitenruimte (vuil & speeltoestellen)

4.  Vereenvoudigen van de inburgering (taalcoaching)

5.  Versterken van de weerbaarheid van de jonge meiden

Tijdens het Breed Overleg Schenkel wat vier keer per jaar plaats vinden worden de opgaven besproken. Aan dit overleg nemen alle organisaties deel die in de wijk Schenkel actief zijn.