Opgave 1: ‘Voorkomen van eenzaamheid onder ouderen’

Het team dat zich hiervoor inzet wordt gevormd door:

Het team dat zich hiervoor inzet wordt gevormd door:

Marianne van Hensbergen  Narda Vermeulen  Verginia van den Akker  Paul Wemmers, Robbert-Jan Bruins (Jumbo)  Bernard Geise, allen bewoners van Capelle-Schenkel.

Ondersteuning vanuit de Gemeente:

Menno Vinke (Gebiedsregisseur) Esther Schouten (Ouderencoach Welzijn Capelle in samenwerking met Novita Metz -project ‘Alleen is maar Alleen’- Welzijn Capelle) Miranda de Bus (buurtcoach in samenwerking met Arjan de Weger),Rens Veerman (Sportief Capelle: ‘verstandig in beweging blijven’).

Als gevolg van alle beperkingen veroorzaakt door het Covid-19 virus (beter bekend onder Coronavirus) zijn helaas al twee, belangrijke momenten, van ‘verbinding’ gepasseerd.

De ‘laatste vrijdag’ van elk kwartaal waarin ons team met ondersteuning van Gemeente-kant, Pameijer en Jumbo-Bruins een actieve en ontspannen dag organiseert.

Actief, omdat alle ouderen in beweging komen; ontspannen, omdat bij een hapje en een drankje iedereen met elkaar in gesprek is.

Ook de Super Schenkel Dag voor Ouderen verviel! Super Schenkel Dag, zaterdag 27 juni, werd hierdoor eveneens afgeblazen!

Alles overziend is het natuurlijk jammer dat al deze pleziertjes voor de ouderen in Schenkel geen doorgang vonden.

Laten we ons realiseren dat heel veel mensen, júist ouderen, in deze ongekend verwarrende periode grote problemen hebben ondervonden! Zíj hadden onze extra aandacht moeten krijgen! De beperkingen lieten dat onvoldoende toe. En ja, met creatief denken en handelen is er voorzichtig wel wat gebeurd. ‘De afstand blééf’…: 1-½ meter… Voor ons gevoel de bekende druppel op een gloeiende plaat!

Nu staan we aan de vooravond van ‘vakanties’. Scholen in Noord-Nederland gaan dit weekend op vakantie…

Hóe we op vakantie gaan is voor heel veel mensen nog een echte puzzel!

Ons team gaat zich voorbereiden op september. We hopen dat er dan nóg meer mogelijk zal zijn!

Sinds 1 juli, kán er weer meer in ons land. Toch blijven er vraagtekens over onze gezondheid buiten Nederland. Er is een trend meer in éigen land vakantie te vieren…

Het zou mooi zijn als de weersomstandigheden dat kunnen versterken. Vorig jaar was een top jaar en het jaar ervoor viel ook niet tegen… Wie weet!

Wij gaan het vizier, met goede moed, zetten op september!

Tot dan!

Het opgaveteam #1