Het wijk overleg platform

Als wijkplatform willen we inspireren, enthousiasmeren, activeren en verbinden. Om
zo betrokken te zijn bij jouw buurt!

Het wijk overleg platform (WOP) wil de leefbaarheid in de wijk Schenkel bevorderen door bewoners als regisseurs en experts van hun eigen leefomgeving te activeren om zo een bijdrage te leveren aan de sociale samenhang in de wijken. Leefbaarheid in de wijk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers en overheid en kan in de ogen van het WOP Schenkel alleen bestaan door inzet van burgers. Iedereen kan op zijn eigen wijze een bijdrage leveren. 

Het WOP Schenkel wil ondersteuning bieden aan initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid/sociale samenhang. Het WOP Schenkel neemt de verantwoordelijkheid niet over van de individuele bewoners maar ondersteunt hen bij het opstarten van burgerparticipatie. 

Het wijk overleg platform bestaat uit vrijwilligers (wijkbewoners), die op persoonlijke titel blijk geven van hun betrokkenheid met de wijk.

Het WOP bestuur bestaat uit:
Bernard Geise
Hanke Boom
Luuk Schipper
Alfred Heijkoop