Florabuurt

Op 7 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de concept Gebiedsvisie Florabuurt met het bijbehorend actieprogramma en gebiedspaspoort voor het middengebied van de Florabuurt in de wijk Schenkel vastgesteld.
 
Met deze plannen wil het college de Florabuurt een nieuwe impuls geven.
 
Zij schrijven: “Dat doen we samen met betrokken buurtbewoners, ondernemers en organisaties die hun schouders onder de Florabuurt willen zetten. Zo laten we samen de Florabuurt opbloeien.”
 
Onder de links hieronder vindt u:
1. Het advies dat de buurtcoalitie aan het college van burgemeester en wethouders heeft gestuurd met standpunten en argumenten om de plannen aan te passen.
 
In het besluit van 7 april 2021 heeft het college met name de kolossale bouw in het middengebied niet aangepast en ook geen gehoor gegeven aan de wens om het speelveld/park te vergroten.
 
2. De reactie van de stuurgroep op de beslissingen van het college.
 
3. De reactie van de buurtcoalitie (moet nog geschreven)

Documenten van de Gemeente