Opgave 2: ‘Vreedzame Wijk’

Opgave-2 Schenkel    ‘Vreedzame Wijk’

De naam van deze ‘Opgave’ was oorspronkelijk: ‘Preventieve koppeling tussen zorg, school en thuis’.

In verschillende bijeenkomsten, met wisselende bezetting, is een poging gedaan de verbinding te vinden met hetgeen de titel aangeeft en een stappenplan om er uitwerking aan te geven.

De titel van deze opgave bleek onvoldoende inspirerend om helder te krijgen hoe daaraan gewerkt kon worden.

Team:

Menno Vinke (Gebiedsregisseur)

Salomon Haile (Stadsmarinier)

Myrna Seepers (wijkagent)

Nikki ten Zijthoff (kinderbuurtcoach en vreedzame wijk coördinator Schenkel)

Annemiek van Dijk (Gem.Capelle)

José Riesebos (CJ&G)

Dennis Marcussen (Klim-Op)

Ina van den Boogaart (Triangel)

André Bloot (Groen van Prinsteren -inmiddels met pensioen-)

Bernard Geise (WOP-Schenkel)

Begin juni heeft Nikki het WOP geïnformeerd over de start van een basistraining ‘Vreedzame wijk online’, omdat fysieke vergaderingen nog niet mogelijk zijn*:

Dinsdag 16 juni 14.30 – 16.00 uur

Dinsdag 23 juni 14.30 – 16.00 uur

Dinsdag 30 juni 14.30 – 16.00 uur

Onderstaand vindt u de link van de webinar, waar u zich alvast kan inschrijven:

https://onzevreedzamewijk.webinargeek.com/basistraining-onze-vreedzame-wijk-bijeenkomst-1

Stichting Vreedzaam organiseert webinars over de Vreedzame Wijk. Deelnemers uit het hele land kunnen hieraan meedoen. Directeur Dennis de Vries verteld hierover en wellicht interessant om terug te kijken.  

Waarom werken aan een Vreedzame Wijk?

https://stichting-vreedzaam.webinargeek.com/watch/replay/522418/797fa39c401a2321af090defe958754d/

Waardoor werkt de Vreedzame wijk?

https://stichting-vreedzaam.webinargeek.com/watch/replay/524375/64b4e96eb029d8072fc43192a90d6f3f/

Werken aan een positief en sociaal klimaat in de wijk

https://stichting-vreedzaam.webinargeek.com/watch/replay/524838/1e80987b5afb9f2f4ac9fc71bc0db3c8/

Vervolgafspraken Opgave-2: (*verzoek WOP)

Vanuit WOP-Schenkel is gevraagd hier zo spoedig mogelijk mee te beginnen.

Bestuur WOP-Schenkel heeft Nikki ten Zijthoff gevraagd het Opgaveteam nader te informeren:

Haar antwoord op 8 juni:

Lijkt mij inderdaad weer een goed moment om ook de opgave Vreedzaam weer op te pakken. De afgelopen weken veel digitaal kunnen doen, dus ben er inmiddels wel wat in thuis. Ik zal deze week een inventarisatie maken naar de voorkeur van de deelnemers.