Opgave 3: Vergroten van de kwaliteit in de buitenruimte

De gecombineerde werkgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van organisaties en vrijwilligers uit onze wijk. Dat zjn Sportief Capelle, Havensteder, Welzijn Capelle, WOP Schenkel, Jumbo, Gemeente Capelle, de scholen, Taalcoaching.

Doelstelling SPEEL:    Het verbeteren van de speel en spel mogelijkheden voor onze jeugd.

Doelstelling VUIL:      Het schoner maken van de wijk door het oplossen van de zwerf en (illegaal) dumpafval problematiek.

Groep Speel:                

Gerealiseerd is inmiddels in nauwe samenwerking met de gemeente een nieuwe centrale speelplek met een ruime hoeveelheid speeltoestellen op het middelste grasveld in de Wingerd. Tot stand gekomen na uitvoerige voorlichtingsbijeenkomsten voor en in de wijk waarbij de kinderen zelf uit 2 gepresenteerde ontwerpen hun keuze mochten maken.

Gelet op de grote hoeveelheid kinderen die hier gebruik van maakt is dit een groot succes.

Volgende speerpunt is nu om ook aan de Bongerd kant een soortgelijke speelvoorziening aan te kunnen bieden.

Ook wordt er uiteraard gekeken hoe het met het aanbod en de behoefte in de overige buurten in Schenkel is gesteld en daar waar nodig en mogelijk een plan getrokken.

Nieuw speelplaats aan de Wngerd

Groep Vuil:

Gelet op de hoeveelheid vuil wat er zeer regelmatig naast de vuilcontainers wordt geplaatst is dit zowaar een hele opgaaf. Met Gemeente en Irado is gekeken hoe tot een oplossing te komen. Wat we in de wijk veel terug horen is deels de onbekendheid hoe dit aan te bieden aan Irado maar ook dat er een te lange reactietijd voor ophalen is. Ook is er sprake van een taalbarrière voor sommige groeperingen in onze samenleving. Veel is en blijft echter terug te brengen op het gedrag van de mensen. Een gedragsverandering hoe om te gaan met (grof) vuil dient zeker plaats te vinden.

Hoe nu verder.

We zijn niet aflatend in overleg met de gemeente en Irado. Afvalcontainers worden en zijn inmiddels van stickers voorzien. Helaas (nog) in één taal het Nederlands omdat dit (nog) beleid is.

Gekeken wordt of het mogelijk is de ophaalfrequentie te verhogen c.q. te versnellen.

Wellicht ook extra flyeren in de wijk met specifiek de vuilophaal als doel.