Opgave 4: ‘Vereenvoudiging van de inburgering’

Menno Vinke (Gebiedsregisseur)

Ibtissam Benmoussa (Gem. Capelle)

Hakima Ibarki          {Welzijn Capelle)

Kadijza Tatou            (Gem. Capelle)

Zerrin Sigirci             (Gem. Capelle)

Sevgi Mirzak             (Gem. Capelle)

Ria Hoes                     (Taalcoach Schenkel)

Narda Vermeulen      (Pameijer/taalondersteuning)

Dijs Verhagen             (Taalcoach)

Alfred Heijkoop          (WOP + Buurthuis ‘De Wel’)

Bernard Geise            (WOP)

In verschillende samenstelling en vanuit verschillende gezichtshoeken is uiting gegeven aan de doelstelling van deze Opgave.

Het blijkt niet eenvoudig in de veelheid van ‘aanbod’; vooral ook de diverse ‘vormen van aanbod’, een heldere lijn te bedenken/te vinden om het doel: ‘vereenvoudiging’ van de inburgering, scherp en duidelijk neer te zetten!

Alfred probeert met praktische stappen daadwerkelijk ruimte te geven in ‘De Wel’ voor inburgeraars om ‘de Nederlandse taal’ te oefenen in één op één situaties met vrijwilligerswerk in ‘De Wel’.

Bernard heeft Hakima gevraagd een plan te maken voor fietslessen in Schenkel. De lokale (nieuwe) fietsenmaker heeft zijn medewerking eind vorig jaar toegezegd. Begin dit jaar is dat herhaald.